Liturgical Worship in Honour of Blessed John Paul II

Author: CDW

Liturgical Worship in Honour of Blessed John Paul II

Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments

In view of the Beatcation of John Paul II — at which his Successor Benedict XVI will preside on 1 May [2011] in St Peter's Square — the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments has issued a Decree regulating liturgical worship in honour of the future Blessed, which was signed on 2 April and written in Latin.

DECRETUM

de cultu liturgico in honorem
beati ioannis pauli II, papae,
tribuendo

Praecipuitatis mira virtute sua, quam universa catholica Ecclesia ubique per orbem terrarum diffusa agnoscit, beatificatio Venerabilis Ioannis Pauli II, felicis recordationis, die I mensis maii anno 2011 apud Basilicam Sancti Petri in Urbe, Summo Pontifice Benedicto XVI praesidente, celebranda, praestat. Qua attenta eminentia ac petitionibus innumeris circa cultum liturgicum in honorem proximi Beati iuxta locos et modos iure statutos perpensis, haec Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum quae de hac re decreta sunt publici iuris facere properavit.

Missa in actione gratiarum

Disponitur, ut intra annum a beatificatione Ioannis Pauli II, scilicet usque ad diem I mensis maii anno 2012, unam sanctam Missam in actione gratiarum Deo in locis et diebus peculiaris significationis celebrare liceat. Omnibus ac singulis Episcopis dioecesanis competit pro territorio eorum Dioecesium diem diesve, sicut et locum locosve ad populum Dei colligendum, apte statuere. Necessitatibus locorum et opportunitate pastorali perpensis, conceditur, ut una sancta Missa in honorem proximi Beati celebrari possit dominica qualibet per annum vel alia die, quae inter nn.
10-13 Tabulae dierum liturgicorum recenseatur.

Item, pro familiis religiosis Supremo Moderatori competit dies et locos peculiaris significationis ad usum totius eiusdem familiae religiosae deligere.

Quoad sanctae Missae celebrationem, praeter facultatem Gloria canendi, oratio collecta propria in honorem Beati, prout in adnexu exstat exemplari, dicenda est; aliae orationes, necnon praefatio, antiphonae et lectiones biblicae, de Communi pastorum: pro papa, sumuntur. Si dies celebrationis in dominicam per annum incurrit, textus apti pro lectione priore, psalmo responsorio et Evangelio de Communi pastorum sumi possunt.

Inscriptio proximi Beati in Calendariis particularibus

Disponitur, insuper, ut celebratio Beati Ioannis Pauli II, papae, in Calendario proprio Dioecesis
Romanae seu Almae Urbis atque omnium Dioecesium Poloniae die 22 octobris gradu memoriae quotannis peragenda inscribatur.

Quoad textus liturgicos, uti proprii conceduntur oratio collecta et lectio altera pro Officio lectionum Liturgiae Horarum cum responsorio, prout in adnexu exstant exemplari. Alii textus de Communi pastorum: pro papa, sumuntur.

Circa caetera Calendaria propria, petitio de inscriptione memoriae ad libitum Beati Ioannis Pauli II huic Congregationi subicienda singulis Conferentiis Episcoporum pro una-quaque natione vel Episcopo dioecesano pro Dioecesi vel Supremo Moderatori pro familia religiosa competit.

Dedicatio ecclesiae Deo in honorem proximi Beati

Electio Beati Ioannis Pauli II uti Titularis ecclesiae indultum ab Apostolica Sede concessum postulat (cf. Ordo dedicationis ecclesiae, Praenotanda, n. 4), nisi celebratio eiusdem iam inscripta sit in Calendario particulari: hoc in casu, indultum non requiritur et in ecclesia, cuius est Titularis, gradus festi Beato reservatur (cf. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Notificatio de cultu Beatorum, diei 21 maii 1999, n. 9).

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 2 mensis aprilis anno 2011.

ANTONIUS CARD. CAÑIZARES LLOVERA
Praefectus

IOSEPHUS AUGUSTINUS DI NOIA, OP
Archiepiscopus a Secretis

The following is an English translation of the Decree.
__________________________________________________________________________

DECREE

Concerning liturgical worship in honour of Blessed John Paul II

On account of his exceptional virtue acknowledged by the entire Catholic Church throughout the world, the Beatification of Venerable John Paul II of happy memory is to be celebrated at the Basilica of St Peter in Rome with the Supreme Pontiff Pope Benedict XVI presiding. Given the extraordinary nature of this event and the numerous requests received concerning liturgical worship in honour of the new Blessed at certain times and in certain places, the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments sees fit to communicate in a timely manner what has been decided in that respect.

Mass of thanksgiving

It has been decided that during the year following the Beatification of John Paul that is, until 1 May 2012, it will be possible to celebrate a Holy Mass of thanksgiving in certain places and on certain days. The responsibility of establishing the day or days as well as the place or places for gathering the People of God for this purpose belongs to the Diocesan Bishop. Having considered the local needs and pastoral benefits, one Holy Mass in honour of the new Blessed may be celebrated on any Sunday during the year or on another day of the week designated in numbers 10-13 of the Table of Liturgical Days.

Similarly, in religious communities, it is the responsibility of the Superior General to establish the days and places of such celebrations for the entire religious community.

As far as regards the celebration of Mass, besides the permission to sing the Gloria, the appropriate collect is to be prayed in honour of the Blessed; the other prayers, as well as the Preface, the Antiphons, and the Readings, are to be taken from the "Common of Pastors: For a Pope". If the celebration falls on a Sunday in Ordinary Time, appropriate texts for the First Reading, Responsorial Psalm, and Gospel may be taken from the "Common of Pastors".

Inserting the new Blessed into local liturgical calendars

The annual celebration of Blessed John Paul II is to be inserted into the liturgical calendars of the Diocese of Rome and all the Dioceses of Poland as a "memorial" to be observed on 22 October.
As for the liturgical texts, the Collect and the second reading of the Office of Readings, together with its Response, are to be inserted into the "Proper of Saints". The other texts are to be taken from the "Common of Pastors: For a Pope".

With regard to other local calendars, any request that the celebration Blessed John Paul II be observed as an Optional Memorial is to be submitted to this Congregation by a local Conference of Bishops when it involves an entire territory, a Diocesan Bishop when it involves an individual dioceses, and a Superior General when the request pertains to a religious community.

Dedicating a church to God in honour of the new Blessed

An indult of the Apostolic See is needed to dedicate a church in honour of Blessed John Paul II (cf. Ordo dedicationis ecclesiae, Praenotanda, n. 4) unless a celebration in his memory has already been inserted into the local calendar; in this case the indult is not necessary and the memorial is elevated to a liturgical Feast in the church named for the Blessed (cf. Congregatio de Cultu Divino Sacramentorum, Notificatio de cultu Beatorum, 21 May 1999, n. 9).

All things to the contrary notwithstanding.

From the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, 2 April 2011
__________________________________________________________________________

The text of the Collect

For Holy Mass in honour of the new Blessed, the following Collect, published here in Latin and English, is to be prayed. The other prayers, the preface, the antiphon and readings are to be taken from the "Common of Pastors: for a Pope". The First Reading is taken from Isaiah 52:7-10; the Responsorial Psalm is 96 (95): 1-2a, 2b-3, 7-8a, 10; the verse for the Alleluia is taken from John 10:15-17.

De Communi pastorum: pro papa.

COLLECTA

Deus, dives in misericórdia,
qui beátum Ioánnem Paulum, papam,
univérsae Ecclésiae tuae praeésse voluísti,
praesta, quaésumus, ut, eius institútis edócti,
corda nostra salutíferae grátiae Christi,
uníus redemptóris hóminis, fidénter aperiámus.
Qui tecum.

Common of Pastors: For a Pope

COLLECT

O God, who are rich in mercy
and who willed that the blessed John Paul II
should preside as Pope over your universal Church,
grant, we pray, that instructed by his teaching,
we may open our hearts to the saving grace of Christ,
the sole Redeemer of mankind.
Who lives and reigns.

Taken from:
L'Osservatore Romano
Weekly Edition in English
13 April 2011, page 5

L'Osservatore Romano is the newspaper of the Holy See.
The Weekly Edition in English is published for the US by:

The Cathedral Foundation
L'Osservatore Romano English Edition
880 Park Avenue
P.O. Box 777
Baltimore, MD 21203
Phone: (443) 263-0248
Fax: (443) 524-3155
lormail@catholicreview.org